Pray & Play at Johnathan's Deam Park, JCC, West Hartford.